index

ที่อยู่ที่ติดต่อ ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อ
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้นที่ 2 (ปีกขวาของอาคาร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์ติดต่อ
โทรศัพท์: 02-8892138 ต่อ 6292
โทรสาร: 02-4419731
อีเมล์: admin@egmufoundation.org
main


ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 ภาควิชา ...
main
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
main
งาน “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 3”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 3 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ...
main
ประกาศมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนการศึกษา ดร.อดิศัย โพธารามิก ประจำปี 2562”
ด้วย “กองทุน ดร.อดิศัย โพธารามิก” โดย มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์...
main
มอบเงินสนับสนุนค่ายจิตอาสา “สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อนักเรียน”
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ไกรระวี รองประธานมูลนิธิ ...
main
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ไกรระวี มอบเงินสนับสนุน
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ...
main
มอบทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ ...
main
ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
main
โครงการ “สร้างทายาทธรรม สืบพระศาสนา”
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “สร้างทายาทธรรม สืบพระศาสนา” ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชา – อุปสมบท ...
main
งาน “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 2
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ปีที่ 2 ณ สถานสงเคราะห์ ...
main
มอบทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ ...
main
พิธีทำบุญมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป ...
main
ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์คุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ภาควิชา ...
main
กิจกรรม workshop โยคะการกุศล
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คุณปรารถนา เกตุเที่ยงกิจ และทีมงาน Wish Yoga ได้จัดกิจกรรม workshop โยคะการกุศล ...
main
มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 160 ใบ
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 160 ใบ มูลค่าจำนวน 24,000 บาท ...
main
นำเสนอผลงานรับทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนประกวดผลงานนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศระดับภาควิชาฯ จำนวน 7 ภาควิชา ของคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
main
มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 200 ใบ
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 200 ใบ ให้กับนักเรียนชั้นประถมในพื้นที่่เขตการศึกษา จังหวัดปัตตานี ...
main
มอบรองเท้านักเรียน จำนวน 69 คู่
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบรองเท้านักเรียน จำนวน 69 คู่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางกลม ...
main
มอบชุดเครื่องแบบนักเรียน จำนว 60 ชุด
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบชุดเครื่องแบบนักเรียน จำนว 60 ชุด ให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ...
main
งาน“Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยจัดหาซื้อตามกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดหาได้...
main
เชิญร่วมสร้าง "ธารน้ำใจ ช่วยน้องใต้ สู้ภัยน้ำ"
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมสร้าง ...
main
“Valentine มอบรัก สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ”
ด้วยมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Valentine มอบรับ สร้างสุข แก่ผู้สูงอายุ” ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ...
main
มอบเงินทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560
เตามที่ขณะนี้ได้เกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางหลายจังหวัด ...
main
มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายจิตอาสาครั้งที่ 7
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย อ.ดร.พรภพ นัยเนตร กรรมการ มอบเงิน ...
main
ทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรเงินทุนประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ และนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา ...
main
มอบเงินสนับสนุนนักศึกษาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุนนักศึกษาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการปณิธานความดีจิตอาสาวิศวะโยธามหิดล ...
main
มอบเงินสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ...
main
โครงเต็นท์สร้างธรรม ส่งมอบเต็นท์พระ จำนวน 200 หลัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "เต็นท์สร้างธรรม" โดยเป็นสื่อกลาง ...
main
พิธีส่งมอบห้อง GEAR Show Room
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้ส่งมอบห้อง ...
main
การปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิศวกรรมหัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะประดิษฐ์ และห้องปฏิบัติการวิจัย MICRO TAS LAB
ขอขอบคุณ คุณภควา ปัตตะพงศ์ (ศิษย์เก่าวิศวะมหิดล รุ่น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
main
การมอบถังเก็บน้ำและตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ. ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนในการมอบถังเก็บน้ำ และตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา จังหวัดนนทบุรี บริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ ...
main
ร่วมสนับสนุนโครงการวิศวะมหิดล สนองพระราชดำริ ใกล้ชิด "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุนโครงการวิศวะมหิดล สนองพระราชดำริ ใกล้ชิด "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิฯ ...
main
                                                                                Copyright © 2019, Mahidol Engineering Foundation, Mahidol University